Now showing items 1-2 of 2

  • Maple jako nástroj pro podporu kvantifikace užitečnosti v ekonomii 

    Chvátalová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
    Metody kvantitativních disciplín s vývojem informačních a komunikačních technologií dnes pronikají i do řešení ekonomických problematik kvalitativního charakteru, k nimž patří i užitečnost. Popis modelu užitečnosti musí ...
  • Maple pro e-learning matematiky a matematických disciplín v ekonomických studijních programech 

    Chvátalová, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
    Volba konkrétního software může být rozhodující nejen pro okamžitou potřebu řešit ekonomický problém, ale i pro perspektivní pěstování návyků managerů, schopných odpovědně a kreativně rozhodovat, reagovat na změnu podmínek ...