Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika tvorby environmentálního profilu organizace 

    Hebler, Violeta
    Tato diplomová práce se zabývá metodikou pro vypracování environmentálního profilu organizace. V práci jsou vysvětleny požadavky na environmentální systém managementu, je zde navržen postup analýzy aspektů, postup identifikace ...
  • Využití systému environmentálního managementu v Siemens Electric s.r.o. 

    Pavláková Dočekalová, Marie
    Bakalářská práce pojednává o využití systému environmentálního managementu ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. Obsahuje návrh na zavedení sledování nákladů vydávaných na ochranu životního prostředí, tak aby jej ...