Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zavedení systému environmentálního managementu 

    Zvejšková, Michaela
    V bakalářské práci se zabývám zaváděním a certifikací systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a jeho integrací co stávajícího systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 ve ...