Now showing items 1-1 of 1

  • Křižovatka Rosice - východ 

    Poulík, Zdeněk
    V budoucnu by mělo dojít k výstavbě obchvatů sídelních útvarů Rosic a Tetčic. Vybudované obchvaty by měly být, dle územního plánu, napojeny na silnici I/23 v místě stávající stykové křižovatky této silnice a silnice II/394, ...