Now showing items 1-1 of 1

  • Studie úpravy křižovatky silnic II/425 a III/42510 u Rajhradu 

    Becková, Lucie
    Předmětem bakalářské práce je vypracování studie úpravy stykové křižovatky silnic II/425 a III/42510 u města Rajhrad jižně od centra Brna. Současný stav se jeví jako nevyhovující. Důvodem úpravy křižovatky je vysoká intenzita ...