Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru 

    Minks, Ondřej
    Práce se zabývá určením parametrů asynchronního motoru pro náhradní zapojení ve tvaru T článku, -článku a -článku z měření naprázdno a zjištěním napěťové závislosti parametrů. Pro každé z těchto zapojení stanovuje závislosti ...