Now showing items 1-2 of 2

  • Studie úpravy křižovatek ulic Rakovecká x Páteřní x Nad Dědinou v Brně 

    Sláviková, Ľubica
    Předmětem této bakalářské práce je zpracování studie úpravy křižovatek v městské části Brno – Bystrc z důvodu jejich nevyhovujícího tvaru a stavu. Tyto intravilánní křižovatky jsou světelně neřízené s upravenou předností ...
  • Studie úpravy křižovatky silnic I/12 a II/101 u Úval 

    Bláhová, Sabina
    Předmětem této bakalářské práce je studie úpravy stykové křižovatky silnic I/12 a II/101 u města Úvaly u Prahy. Současný tvar křižovatky se jeví jako nevyhovující, a to zejména kvůli problematickému odbočení vlevo jak ze ...