Now showing items 1-4 of 4

 • Porovnání průsečné a okružní křižovatky Tyršova v Soběslavi 

  Hapl, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na přestavbu stykové křižovatky Tyršova v Soběslavi. Přestavba je nutná z důvodu stavby IV. Tranzitního koridoru, který svou trasou přeruší stávající komunikaci II/135. Návrh je proveden ve ...
 • Studie křižovatek Pasecká, Zlín 

  Pavlacká, Šárka
  Předmětem diplomové práce je návrh řešení dvou křižovatek a úseku mezi těmito křižovatkami ve městě Zlíně. Jedná se o stykové, světelně neřízené křižovatky s nevhodným uspořádáním. Cílem práce je zvýšení bezpečnosti provozu ...
 • Úprava křižovatky silnic I/11 x II/474 v Těrticku 

  Kortová, Anna
  Práce je zaměřena na úpravu křížení silnic I/11 a II/474 v Těrlicku s podmínkou zachování pravého odbočovacího pásu, který je součástí motocyklového okruhu. Cílem této práce je zvýšení přehlednosti, snížení nehodovosti a ...
 • Úprava křižovatky silnic I/43 x II/150 u Boskovic 

  Kortová, Anna
  Předložená diplomová práce se zabývá úpravou křižovatky silnic I/43 a II/150 u Boskovic z hlediska bezpečnosti na ní. Cílem práce bylo snížení nehodovosti v dané lokalitě a zachování plynulosti. Prvním krokem této práce ...