Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru 

    Minks, Ondřej
    Práce se zabývá určením parametrů asynchronního motoru pro náhradní zapojení ve tvaru T článku, -článku a -článku z měření naprázdno a zjištěním napěťové závislosti parametrů. Pro každé z těchto zapojení stanovuje závislosti ...
  • Digitálně řízený rezistor 

    Sedlář, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídících obvodů pro ovládání digitálních potenciometrů a jejich aplikací v analogových systémech. Digitální potenciometry jsou rezistory se třemi vývod, kde prostřední je proveden ...