Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh animace digitálního spojovacího pole 

    Kučerka, Daniel
    Práce je zaměřena na rozdělení a popis druhů a vlastností pamětí používaných ve sdělovací technice. Paměť je zařízení, které je schopno zaznamenat určitou informaci a uchovat ji po určitou dobu. Paměť se používá v počítačích, ...