Now showing items 1-2 of 2

  • Optimální detekce konce vlny T v signálech EKG 

    Lorenc, Patrik
    Tato práce se zabývá optimální detekcí konce vlny T v EKG signálech, která využívá metodu vlnkové transformace. Metoda vlnkové transformace je dnes poměrně dost užívaná, protože v praxi dosahuje dobrých výsledků. Cílem ...
  • Optimální detekce konce vlny T v signálech EKG 

    Lorenc, Patrik
    Tato práce se zabývá optimální detekcí konce vlny T v EKG signálech, která využívá metodu vlnkové transformace. Metoda vlnkové transformace je dnes poměrně dost užívaná, protože v praxi dosahuje dobrých výsledků. Cílem ...