Now showing items 1-2 of 2

  • Metoda vyhrdlení otvoru trubky systémem T-drill 

    Tysyachnyy, Petro
    Metoda vyhrdlení otvoru systémem T-drill je jedním z nejběžnějších způsobů výroby pravoúhlých potrubních odboček. V této bakalářské práci je popsán princip metody včetně výrobních postupů. Vytvořen je také přehled samotných ...
  • Možnosti výroby otvorů ve stěně trubky 

    Vysloužil, Oldřich
    Téma bakalářské práce je zaměřeno na možné metody výroby otvorů ve stěně trubky. Jsou zde představeny nejznámější způsoby zhotovování otvorů jako je vrtání, stříhání a frézování. Dále je práce doplněna i o některé z ...