Now showing items 1-5 of 5

 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  This semestral´s thesis deals with proposal and system implementation for automatic configuration of Cisco network devices. This system is called AutoConf and it is intended for distant copying configuration files from ...
 • Automatická konfigurace síťových prvků Cisco akademie 

  Verner, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro automatickou konfiguraci síťových zařízení Cisco. Systém se jmenuje AutoConf a je určen pro vzdálené kopírování konfiguračních souborů z eagle-serveru na ...
 • Ovládání generátoru sítového provozu z prostředí OPNET Modeler 

  Bartl, Milan
  Tato práce popisuje rozhraní mezi síťovým simulátorem OPNET Modeler a generátorem síťového provozu IxChariot. Cílem je ovládání generátoru pomocí dat ze simulace uvnitř OPNET Modeleru, přesněji generování datového toku s ...
 • Simulační model bezdrátové sítě 802.11 v NS 2 

  Botta, Miroslav
  Práca sa vo všeobecnosti zaoberá simuláciou jednoduchých bezdrôtových sietí v nástroji Network Simulator 2. V prvej časti pojednáva o Wi-Fi sieťach, približuje jednotlivé typy týchto sietí ako aj ich štandard 802.11 a jeho ...
 • WiFi síť 802.11b a její simulace 

  Martiš, Viktor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezdrôtových sietí a ich simuláciou. Na začiatku je zahrnutý krátky úvod do bezdrôtových sietí a procesu simulovania. Práca je zameraná na jeden typ bezdrôtových sietí a to ...