Now showing items 1-12 of 12

 • Energy Harvesting a jeho možnosti využití při monitorování leteckých konstrukcí 

  Dvořáček, Zdeněk
  Tato práce se zabývá analýzou termoelektrického generátoru pro napájení bezdrátových senzorů pro monitorování leteckých konstrukcí. Teoretická část obsahuje rešerši problematiky termoelektrického jevu a současná řešení. ...
 • Mechatronic Design and Verification of Autonomic Thermoelectric Energy Source for Aircraft Application 

  Ančík, Zdeněk
  Předložená disertační práce řeší komplexní mechatronický návrh autonomního termoelektrického zdroje energie pro letecké aplikace. Na základě dostupných zdrojů a literatury práce popisuje současný stav problematiky. V práci ...
 • MEMS termoelektrický generátor v letecké aplikaci 

  Janák, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem autonomního zdroje elektrické energie založeného na MEMS termoelektrickém generátoru. Uvažovaný generátor bude následně použit pro napájení autonomní senzorické jednotky pro letecké ...
 • Moderní zážehové motory značky BMW 

  Šroba, Roman
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá modernými zážihovými motormi BMW. Vytvára prehľad o súčasných konštrukčných riešeniach automobilky vyskytujúcich sa v benzínových motoroch. Práca je zameraná na tri hlavné oblasti. ...
 • Návrh napájení snímače teploty na rotujících částech elektrického stroje s využitím termogenerátoru 

  Vlček, Lubomír
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením elektrického zařízení, které by umožnilo napájení snímače teploty na rotujících částech elektrického stroje. Jedná se o využití termoelektrického generátoru (TEG).
 • Přenos maximálního výkonu z termočlánku do zátěže 

  Zgrebňák, Vojtech
  Bakalárska práca sa zaoberá prenosom maximálneho výkonu z termočlánku do záťaže. Sú popísané termoelektrické javy, termočlánok. V práci sú ďalej detailne popisáné jednotlivé MPPT algoritmy a tiež téma napäťovej regulácie, ...
 • Termoelektrické generátory a jejich využití ve spojení s obnovitelnými zdroji energie 

  Bajgl, Tomáš
  Tato práce se zabývá principem přeměny tepelné energie na elektrickou pomocí termoelektrického generátoru. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část a experimentální měření. V teoretické části jsou popsány jednotlivé ...
 • Termoelektrický generátor 

  Kozák, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením zařízení, které by umožňovalo proměření základních charakteristik termoelektrických článků. Tyto články bývají v literatuře nejčastěji označovány zkratkou TEG (Thermo Electric Generators)
 • Termoelektrický generátor 

  Štetina, Jakub
  Tato práce se zabývá testováním termoelektrických článků a sestavením zařízení, které by na základě využití termoelektrických jevů sloužilo jako pohotovostní zdroj elektrické energie pro konkrétní účel. Jedná se o využití ...
 • Využití MEMS technologií v oblasti termoelektrických generátorů 

  Janák, Luděk
  Práce je zaměřena na moderní oblast využití MEMS technologií v oblasti termoelektrických generátorů. Úvodem jsou diskutovány základní principy konstrukce a výroby MEMS TEG modulů. Praktická část práce sestává z ověření ...
 • Využití přípojnice jako zdroje tepla 

  Svoboda, Ondřej
  Tato práce je věnována problematice využití ztrátového tepla z přípojnice a jejího chlazení. Zabýváme se zde teplotní analýzou přípojnice, jak pomocí numerických simulací v programu SolidWorks, tak praktickou zkouškou ...
 • Využití termoelektrického generátoru pro zvýšení účinnosti otopného tělesa 

  Kříž, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem napájení ventilátoru, který zajistí zvýšení účinnosti topného tělesa. Pro využití v oblastech bez elektrické energie napájení zajišťuje termoelektrický generátor. Soustava musí fungovat ...