Now showing items 1-6 of 6

 • Automatická detekce K-komplexů ve spánkových signálech EEG 

  Pecníková, Michaela
  Tato práce se zabývá problémem detekce K-komplexů ve spánkovém EEG. Studium spánku je velmi důležité pro diagnostiku mozkových poruch a pro analýzu mozkových aktivit. Vzhledem k tomu, že K-komplex může mít širokou škálu ...
 • Detekce K-komplexů ve spánkových signálech EEG 

  Hlaváčová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou detekce K-komplexů ve spánkových signálech EEG. Záznam z elektroencefalografu je důležitý pro neinvazivní diagnostiku a výzkum aktivity mozku. Snímaný signál se používá pro ...
 • Detekce K-komplexů ze spánkových záznamů EEG 

  Bjelová, Martina
  Táto práca sa zaoberá detekciou K-komplexov v spánkových EEG záznamoch. Polysomnografa je metóda, ktorá je využívaná pre diagnostiku a následnú liečbu mnohých porúch spánku. Pre určenie spánkových štádií je podstatné poznať ...
 • Detekce komplexů QRS ve vícesvodových signálech EKG 

  Šlancar, Matěj
  Cílem této práce je seznámit se s principy softwarové detekce QRS komplexů, jež vychází z různých kombinací ortogonálních (pseudoortogonálních) svodů. Práce popisuje hlavní komponenty EKG signálu, dále výběr metod, pomocí ...
 • Detekce komplexů QRS ve vícesvodových signálech EKG 

  Dufková, Barbora
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními metodami detekce QRS komplexů ve vícesvodovém signálu EKG a s možnostmi implementace těchto metod v programu Matlab. V práci jsou nejprve popsány způsoby předzpracování ...
 • QRS Complex Detection in Multilead ECG Signals 

  Šlancar, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Automated analysis of HRV requires reliable detection of QRS complexes. We propose a detection method based on different combinations of three orthogonal (pseudoorthogonal) leads of human ECG signals. ECG signals were ...