Now showing items 1-4 of 4

 • Biotransformace aromatických nitrolátek 

  Tomeček, Jaromír
  Kontaminace životního prostředí aromatickými nitrolátkami, ať už se jedná o výbušniny, pesticidy nebo ostatní podobné látky, je celosvětovým a donedávna i přehlíženým problémem. Následující text se zaměřuje na kontaminaci ...
 • Biotransformace aromatických nitrolátek 

  Číhalová, Martina
  Rešeršní zpracování průběhu aerobní biotransformace aromatických polynitrolátek a metod detekce a analytického stanovení transformačních meziproduktů.
 • Boron and nitrogen dopants in graphene have opposite effects on the electrochemical detection of explosive nitroaromatic compounds 

  Rohaizad, Nasuha; Sofer, Zdeněk; Pumera, Martin (ELSEVIER SCIENCE INC, 2020-03-01)
  A multitude of strategies to alter the properties of graphene, a representative two-dimensional material, has been proposed with the aim of improving its performance and capabilities. Whilst in general doping with any ...
 • Moderní metody detekce energetických materiálů 

  Šesták, Jozef
  Byla zpracována literární rešerše moderních metod detekce výbušnin. Práce zpočátku pojednává o detekčních metodách již běžně používaných v technické praxi, jakož jsou plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, ...