Now showing items 1-2 of 2

  • Bezkolizní navigace mobilního robotu 

    Stříteský, Vladimír
    Práce se zabývá autonomní jízdou robotu z hlediska vyhýbání se překážkám v již naplánované trase. Jsou zde shrnuty běžně používané snímače pro detekci překážek a algoritmy pro hledání cesty. Na těchto základech je navrženo ...
  • Senzorický systém robotu Minidarpa 

    Sedlák, Luboš
    Tato diplomová práce se zabývá senzorickým systémem mobilního robotu. V práci je popsána struktura a základy satelitní navigace. Jsou zde popsány jednotlivé systémy a zobrazení, jak WGS 84, tak i další systémy pro určení ...