Now showing items 1-1 of 1

  • Toolbox pro spolupráci MATLABu s externími simulačními programy 

    Moravec, Petr
    V diplomové práci je popsáno skriptovací rozhraní dvou programů CST a HFSS pro vlnovou analýzu elektromagnetických struktur. Práce je zaměřena především na možnosti ovládání těchto programu přes skriptovací jazyky a systémové ...