Now showing items 1-2 of 2

  • An Autonomous Driver of a TORCS Racing Car 

    Běhal, Lukáš
    Tato práce popisuje simulátor TORCS a optimalizační algoritmy, jenž jsou využívány při tvorbě autonomních řidičů pro tento simulátor. Hlavním cílem je navržení nového autonomního řidiče, který se bude schopen s použitím ...
  • Optimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCS 

    Srnec, Pavel
    Tato práce pojednává o přírodních optimalizačních technikách, které jsou využity pro řešení problému nastavení závodního vozu. Nejdříve jsou v rámci optimalizačních technik představeny evoluční algoritmy. Největší důraz ...