Now showing items 1-9 of 9

 • Jakost v rámci obchodního útvaru firmy 

  Ryšková, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení řízení jakosti v rámci obchodního oddělení firmy. Nejprve jsou popsány zavedené procesy a systémy jakosti na základě normy ISO 9001. V další části se práce věnuje návrhům na zlepšení ...
 • Je nutný management kvality? 

  Vintrlík, Jan
  V této práci bych chtěl čtenáři za pomocí retrospektivní rešerše vytvořit objektivní pohled na danou problematiku managementu kvality. K tomu byla vybrána konkrétní data a témata z bibliografických záznamů a dokumentů. ...
 • Nástroje managementu kvality 

  Husák, Martin
  Tato bakalářská práce je psána formou rešerše. Dává si za cíl zmapovat nástroje a metody, které mají za úkol zlepšovat jakost a udržet ji na požadované úrovni. Text je rozdělen do dvou kapitol. První kapitola je věnována ...
 • Nástroje řízení kvality 

  Zachová, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami, a především nástroji řízení kvality. Skládá se ze čtyř částí. V první části práce je stručně přiblížena historie přístupů k řízení kvality. Ve druhé části je zpracován formou rešerše ...
 • Návrh na zlepšení řízení jakosti 

  Boch, René
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu řízení jakosti v malé firmě a obsahuje návrhy na její zlepšení, které povedou k zefektivnění práce, rozvoji firemní kultury, k vyššímu zájmu o požadavky zákazníků a snížení ...
 • Studie porovnání rizik pro podnikatelský subjekt z pohledu jakosti 

  Altmanová, Hana
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kvalitativních problémů výrobní firmy KLEIN-automotive s.r.o. u svých zákazníků. Následně navrhuje řešení pro zabezpečení kvality u konkrétního výrobku. Řešení zohledňuje nejnovější ...
 • Zavedení účinného systému HACCP ve firmě Cutisin s.r.o. 

  Hájková, Marcela
  Diplomová práce je zaměřena na navrhnutí systému HACCP jako vhodného způsobu řešení vzniklé reklamace. Při řešení vycházím z teoretických základů a z analýzy současného stavu ve firmě Cutisin s.r.o. Projektová část obsahuje ...
 • Zlepšení procesů ve strojírenské výrobě 

  Hodulík, Lukáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení procesu kontroly materiálu ve vazbě na výrobní proces ve vybrané společnosti zabývající se výrobou aerosolových nádobek. Návrh vycházející z analýzy procesu kontroly materiálu ...
 • Zlepšení systému řízení kvality ve firmě Falco Computer, s.r.o. 

  Villert, Tomáš
  Má bakalářská práce se zabývá systémem jakosti ve firmě Falco computer, s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení, které mají vést k dalšímu rozvoji zavedeného systému.