Now showing items 1-14 of 14

 • Dynamika otopných ploch 

  Oravec, Jakub
  Diplomová práca je zameraná na výskum dynamiky tepelného chovania vybraných vykurovacích plôch teplovodného systému vykurovania. Cieľom práce je stanoviť dynamiku náhrevu a chladnutia a stanoviť vplyv týchto charakteristík ...
 • Energeticko-ekonomická optimalizace parametrů tepelné izolace moderních rodinných domů 

  Richter, Filip
  Předmětem diplomové práce je simulace energetické bilance dvou novostaveb, klasické zděné stavby a lehké dřevostavby. Na základě těchto simulací jsou porovnávány vlivy různých parametrů izolací včetně výplní stavebních ...
 • Hodnocení energetické náročnosti budov národním kalkulačním nástrojem NKN II a porovnání s výsledky energetické simulace 

  Hlubinka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá hodnocením energetické náročnosti dvou typů rodinných domů. Výpočet je proveden pomocí národního kalkulačního nástroje NKN II a simulačním programem TRNSYS. Výsledky obou výpočtů jsou navzájem ...
 • Hybrid Roof Panels for Night Cooling and Solar Energy Utilization in Buildings 

  Šikula, Ondřej; Vojkůvková, Petra; Šíma, Jiří; Plášek, Josef; Gebauer, Günter (Elsevier, 2015-08-28)
  The aim of this contribution is to evaluate the usability of solar hybrid panels, which were originally optimized for heat load removal from buildings by radiation against the night sky, for water preheating. First we ...
 • Moderní metody regulace otopných soustav 

  Machala, Martin
  Předmětem práce jsou moderní metody regulace otopných soustav. Jsou vysvětleny základní principy regulace a zmapovány metody regulace zdrojů a spotřebičů tepla. Je navržena otopná soustava rodinného domku se dvěma variantami ...
 • Nástroje pro simulaci větrání, vytápění a klimatizace v budovách 

  Fiala, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vybranými softwarovými nástroji pro simulaci větrání, vytápění a klimatizace v budovách: DOE-2, EnergyPlus, eQUEST, ESP-r a TRNSYS. V práci jsou uvedeny základní vlastnosti těchto programů ...
 • Návrh fotovoltaického systému rodinného domu s akumulací elektrické energie 

  Murgaš, Martin
  Diplomová práca sa bude venovať návrhu hybridného fotovoltaického systému pre rodinný dom s akumuláciou elektrickej energie. Budú vytvorené tri varianty pokrytia jednotlivých spotrieb domu. Pre každú variantu sa vykonajú ...
 • Návrh řešení pro řízení technologií stávajících budov 

  Neminář, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezdrátového řešení měření a regulace pro stávající budovy. V první části jsou popsány topologie a komunikační protokoly používané pro bezdrátovou automatizaci. Následně jsou ...
 • Technika inteligentních budov 

  Bojanovský, Tomáš
  V práci je podána základní představa o pojmu inteligentní budova a s tím související oblasti, pro které je tato technologie vhodná. V další části jsou popsány systémy používané v tomto oboru, a to především tzv. komunikační ...
 • Theoretical evaluation of night sky cooling in the Czech Republic 

  Šíma, Jiří; Šikula, Ondřej; Košútová, Katarína; Plášek, Josef (Elsevier, 2014-01-22)
  Energy necessary for cooling of building in summer season makes a big part of energy required for building operation. Redundant heat removal in summer can be realized in various ways. One of possible methods, mainly in ...
 • VRF systém 

  Lackovič, Roman
  Diplomová práca VRF systém sa zameriava na energetickú simuláciu potrieb dodávky a odvodu tepla na vykurovanie a chladenie jedného podlažia budovy výskumného centra FSI NetMe a následné zhodnotenie výhodnosti použitia VRF ...
 • Využití knihovny HAM-Tools pro simulaci tepelného chování rodinného domu 

  Zábojník, Jakub
  Knihovna HAM-Tools určená pro MATLAB/Simulink byla v rámci diplomové práce upravena pro použití při simulacích rodinných domů v České republice. Upravená knihovna je v práci spolu se svými prvky detailně popsána a také ...
 • Zásobník tepla solární soustavy 

  Vyhlídalová, Karolína
  Solární zásobník tepla představuje důležitý prvek solární soustavy. Umožňuje akumulaci přeměněné energie, a tím překrývá rozdíly mezi dodávkou a odběrem tepla mezi solární soustavou a odběrným místem. Vhodný návrh zásobníku ...
 • Zvýšení tepelně-izolačních parametrů klasických obytných budov a jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí 

  Pospíšil, David
  Diplomová práce se zabývá využitím energetických simulací v oblasti klasických obytných budov při aplikaci opatření na snížení spotřeby tepla na vytápění. V úvodní části je zmíněn vývoj normativních požadavků na tepelné ...