Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH 

    Zedník, Josef
    Tato práce obsahuje stručné informace o mikrokontroléru MC9S08LH64 a vývojové desce TWR-S08LH64. Hlavní náplní práce bylo navrhnout a realizovat alespoň 5 laboratorních úloh pro mikrokontroléry MC9S08LH a vývojovou desku ...
  • Rozšiřující periferie pro mikrokontroléry MC9S08LH 

    Nideev, Adan
    Cílem bakalářské práce je seznámeni s mikrokontrolérem MC9S08LH64 a deskou TWR-S08LH64. Práce je také zaměřena na připojeni následujících rozšiřujících periferií k vývojové desce TWR-S08LH64: rotační enkodér, maticová ...