Now showing items 1-8 of 8

 • Polohopisné a výškopisné zaměření krasové lokality u Babic nad Svitavou 

  Kubín, Petr
  Cílem této bakalářské práce bylo polohopisné a výškopisné zaměření krasových jevů tachymetrickou metodou v lokalitě Zadní pole u Babic nad Svitavou a vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500. Výstup měření je připojen do ...
 • Polohopisné a výškopisné zaměření lokality u Vilémovic 

  Praus, Daniel
  Práce pojednává o zaměření a vyhotovení účelové mapy lokality u Vilémovic ve zvoleném měřítku 1:1000. Celá lokalita spadá do CHKO Moravský kras. V mapě je dbáno na vykreslení krasových jevů v oblasti. Jedním z výstupů je ...
 • Sběr dat pro tvorbu DMT 

  Ondráček, Daniel
  Tato práce se zabývá sběrem dat pro tvorbu digitálního modelu terénu. Zadané území bylo zaměřeno ve spolupráci se studentem Tomášem Kobližkem. Měřickou síť tvořily pomocné měřické body, které byly zaměřeny technologií GNSS. ...
 • Tvorba digitálního modelu terénu zadané části lokality Jedovnice 

  Klusák, Petr
  Cílem této diplomové práce je vytvoření digitálního modelu terénu (DMT). Přidělená data byla zpracována, aktualizována, sjednocena a následně na jejich základě vyhotovena účelová mapa v měřítku 1:500. Zájmová oblast se ...
 • Zaměření lokality "Rudické propadání - Jedovnický potok" 

  Staněk, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá tachymetrickým zaměřením lokality Rudické propadání a vyhotovením tachymetrického plánu v měřítku 1:500. Měření je připojeno do závazných referenčních systémů (S-JTSK, Bpv). V teoretické ...
 • Zaměření pro tvorbu účelové mapy areálu skanzenu Rožnov p. R. - 1. část 

  Potěšilová, Hana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytváření účelové mapy. Konkrétně se jedná o geodetické zaměření Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a tvorbu půdorysu a řezů vybrané budovy. V rámci mapy jsou posuzovány ...
 • Zaměření přírodní lokality "Orinoko I " Brno, Obřany 

  Petrová, Kateřina
  Obsahem této bakalářské práce je tachymetrické zaměření a vyhotovení účelové mapy lokality Orinoko v měřítku 1:500. V této lokalitě je velmi členitý terén, proto je část práce věnována terénním tvarům a jejich zobrazení v ...
 • Zaměření území pro tvorbu digitálního modelu terénu v údolí Oslavy 

  Grečnár, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku sběru dat pro vyhotovení digitálního modelu terénu a vytvoření tachymetrického plánu v údolí Oslavy. Práce pojednává o metodách mapování, zpracování a interpretace získaných ...