Now showing items 1-1 of 1

  • Inovace marketingové strategie vybrané sportovní akce 

    Zezula, Vojtěch
    Cílem bakalářské práce je návrh modernizace marketingové strategie, která je tvořena za pomocí dat získaných z předešlého ročníku Moravské ligy Taekwon-Do ITF. Úvodní část práce obsahuje teoretická východiska, která jsou ...