Now showing items 1-1 of 1

  • Kreativita, inovace a organizační kultura 

    Malý, Martin
    Diplomová práce se zaměřuje na téma kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vztahy mezi nimi s doporučením pro použití v praxi. Praktická část je zaměřena na analýzu ...