Now showing items 1-8 of 8

 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Malý, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na téma kreativity, inovace a organizační kultury. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a vztahy mezi nimi s doporučením pro použití v praxi. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Kreativita, inovace a organizační kultura 

  Lahučký, Jakub
  Diplomová práce se zabývá kreativitou, inovacemi a organizační kulturou. V teoretické části práce jsou definovány vztahy mezi těmito aspekty. V praktické části na základě provedeného dotazníkového šetření, vlastního ...
 • Návrh a implementace systému Innovation Scorecard za účelem měření úspěchu inovace ve společnosti Red Hat 

  Shpilka, Tetyana
  Tato diplomová práce představuje návrh a implementaci řídicího systému známého jako Innovation Scorecard, který byl zaveden a aplikován v rámci společnosti Red Hat Czech s.r.o. Účelem bylo vylepšení současného modu operandi ...
 • Návrh postupu manažera při stmelování pracovního kolektivu 

  Stejskalová, Barbora
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí se vznikem pracovního týmu a procesem pracovního stmelení příslušníků týmu. Ve své teoretické části práce obsahuje seznámení a vysvětlení základních pojmů vztahujících ...
 • Řešení konfliktů na pracovišti 

  Jakešová, Veronika
  Tato práce se zabývá analýzou součastného stavu firmy Antonín Král, zhodnocením situace a návrtem řešení zjištěných problémů, kterými jsou konflikty na pracovišti, absence a nezapojení zaměstnanců do života firmy. První ...
 • Týmová práce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví 

  Beránek, Jan
  Práce se zabývá týmovou prací a rovností pracovních příležitostí ve stavebnictví. V první části je popsaná teorie, vymezení základních pojmů. Ve druhé, empirické části bakalářské práce se zabývám pomocí hypotéz, které jsem ...
 • Týmová spolupráce a firemní kultura ve stavebnictví 

  Eckeltová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá týmovou spoluprací a firemní kulturou ve stavebnictví. Cílem práce je nejprve teoreticky vymezit téma týmové spolupráce a firemní kultury ve stavebnictví. Teoretická část poskytuje ucelený ...
 • Týmová spolupráce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví 

  Machálková, Martina
  V bakalářské práci se zabývám týmovou spoluprací a uplatňováním rovných příležitostí ve stavebnictví. V teoretické části jsem definovala pojmy z oblasti stavebnictví, zvláštnosti a význam manažerské práce, týmovou spolupráci ...