Now showing items 1-20 of 24

 • Aplikace statistických metod při obchodování na měnovém a komoditním trhu 

  Kepák, Jakub
  Předmětem bakalářské práce „Aplikace statistických metod při obchodování na měnovém a komoditním trhu“ je praktické využití statistických metod, známých také pod pojmem technická analýza, k obchodování na měnovém a komoditním ...
 • Inteligentní systém pro generování a analýzu obchodních doporučení na finančních trzích 

  Martinský, Ondrej
  Táto diplomová práca sa zaoberá predikciou a problematikou vývoja cien na finančných trhoch. Popisuje automatické obchodné systémy založené na technickej analýze a diskutuje možnosti použitia softcomputingu pri konštrukcií ...
 • Návrh a optimalizace obchodního systému založeného na principech systému Triple Screen 

  Kudláček, David
  Tato diplomová práce se zabývá obchodním systémem Triple Screen v teoretické i praktické rovině. V rámci práce je navržen poloautomatický obchodní systémm, který se zaměřuje na obchodování s kukuřicí. Předtím jsou rozebrány ...
 • Návrh a využití automatického obchodního systému pro zhodnocení kapitálu podniku 

  Kněžínek, Michal
  Diplomová práce pojednává o možnostech investování na kapitálovém trhu se zaměřením na trh s cizími měnami. Analýza podniku, jejímž výstupem je SWOT analýza je zaměřena na ekonomické zdůvodnění investice. Podstatou je návrh ...
 • Návrh automatizovaného obchodního systému pro komoditní trhy 

  Hefka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickými i praktickými aspekty na komoditním trhu. Je zde navržen a popsán automatický obchodní systém, který se bude zaměřovat na obchody s ropou. Budou zde popsány teoretické podklady ...
 • Porovnání vybraných metod predikce na kapitálových trzích 

  Gruntová, Andrea
  Tato práce je zaměřená na jeden z přístupů technické analýzy - technické indikátory, které slouží k predikci vývoje kurzu a určení vhodných signálů k nákupu a k prodeji akcií, které jsou indikátory generovány. Použití ...
 • Strategie pro měnový trh s využitím fraktálu 

  Raab, Filip
  Tato moje diplomová práce se zabývá teoretickými a praktickými hledisky tvorby obchodní strategie pro devizový trh. Součástí práce je navržení indikátorů a strategie, které jsou zaměřeny na obchodování na měnovém páru ...
 • Technická a ekonomická analýza prádelenského provozu 

  Kočí, Martin
  Tato práce se zabývá technickou a ekonomickou analýzou Laboratoře energeticky náročných procesů, která se zabývá optimalizací energetických procesů. Jejím cílem je vytvořit výpočtový nástroj k určení celkové finanční bilance ...
 • Technická analýza 

  Kalinová, Tereza
  Práce se zabývá technickou analýzou a seznámením s možnostmi jejího využití při rozhodování o investování na kapitálovém trh. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k prvotnímu seznámení s technickou ...
 • Technická analýza 

  Procházka, Jiří
  V této diplomové práci analyzuji společnost Apple a její konkurenty, které vyberu podle daných specifik. Na základě teoretických poznatků provedu technickou analýzu na jejich akciích. Stanovím doporučení pro investory a ...
 • Technická analýza 

  Chocholáč, Adam
  Součástí diplomové práce je analýza vybraných technických indikátorů pro data zvolených měnových párů a následné vytvoření obchodní strategie. Obsahuje teoretická východiska technické analýzy. V další části je popsán návrh ...
 • Technická analýza 

  Novotný, Adam
  Diplomová práce je zaměřena na použití technické analýzy k provedení testů na akciích několika vybraných podniků. V teoretické části práce jsou popsány podklady nezbytné pro použití metod technické analýzy a také pro ...
 • Technická analýza 

  Novotný, Adam
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití technické analýzy v praxi a její výsledky porovnává s investičním fondem. V teoretické části jsou popsány základní informace o akciích, metody technické analýzy a základní teorie ...
 • Technická analýza 

  Vetýška, Jan
  Cílem bakalářské práce „Technická analýza“ je rozbor a porozumění problematiky samotné technické analýzy, konkrétněji pak obchodního systému Woodie CCI. Tento obchodní systém rozpoznává, zda je trh v danou chvíli přeprodaný ...
 • Technická analýza 

  Němec, Ondřej
  Předmětem diplomové práce je technická analýza – vytvoření investičních strategií. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k technické analýze a indikátorům. V praktické části je zmapována ...
 • Technická analýza 

  Mičánek, Filip
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou, která slouží k predikci budoucího vývoje akcií. V první části práce jsou popsána teoretická východiska potřebná pro další části. Následuje analýza současného stavu, která ...
 • Technická analýza 

  Záděra, David
  Tato diplomová práce se zabývá obchodováním s akciemi za použití technické analýzy. Převážně je věnována pozornost akciím obchodovaným na Burze cenných papírů Praha a.s. V praktické části je popsán vlastní počítačový ...
 • Technická analýza 

  Souček, Vilém
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou technické analýzy a jejím využití při rozhodování na akciovém trhu. Práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou obchodování na kapitálových ...
 • Technická analýza 

  Okruhľanský, Lukáš
  Predmetom mojej diplomovej práce je technická analýza. Teoretická časť sa zaoberá priblížením problematiky z teoretického hľadiska a popisom jednotlivých jej metód, v druhej časti sa zaoberám praktickým využitím technickej ...
 • Technická analýza vybraných akcií 

  Novotná, Vendula
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou akcií společností Starbucks Corporation, Vodafone Group, Apple a Autodesk, které jsou obchodovatelné na burze NASDAQ. Na začátku se práce zaměřuje na teoretické podklady, které ...