Now showing items 1-7 of 7

 • Chybové frekvence ložisek 

  Životský, Petr
  Tato práce se zabývá chybovými frekvencemi ložisek, protože ložiska jsou součástí téměř každého rotačního stroje. Pro daný druh ložisek a způsobené vady porovnává vypočtené teoretické chybové frekvence s frekvencemi získanými ...
 • Diagnostický systém papírenského stroje 

  Škrobánek, Martin
  Tato diplomová práce pojednává o technické diagnostice, přičemž se především zaměřuje na vibrační diagnostiku. Tato problematika je popsána v první částí této práce v teoretické rovině. V další části je popsán papírenský ...
 • Metody bezdemontážní diagnostiky 

  Klusáček, Stanislav
  Základním cílem této disertační práce je přispění k rozvoji diagnostických metod testování piezoelektrického senzoru. Práce popisuje identifikační a diagnostické metody mikrotrhlin v piezoelektrických senzorech. Hlavní ...
 • Online diagnostika obráběcích strojů 

  Zářecký, Tomáš
  Tato práce se zabývá vibrační diagnostikou a on-line monitorovacími systémy několika výrobců. Dále tato práce obsahuje popis a vyhodnocení měření vibrací vřetene obráběcího stroje při obrábění testovacích vzorků různými ...
 • Proaktivní diagnostika a monitorování stavu trojfázových asynchronních motorů v průmyslovém podniku 

  Holub, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o proaktivní diagnostice a monitorování stavu trojfázových asynchronních motorů v průmyslovém podniku Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. V práci je vypracován návrh diagnostického systému, který ...
 • Údržba a diagnostika obráběcích strojů se zaměřením na vibrodiagnostiku, elektrodiagnostiku a tribodiagnostiku 

  Houška, Jan
  Diplomová práce pojednává o údržbě a s ní související technické diagnostice obráběcích strojů. Diagnostické metody, na které je práce zaměřena, jsou vibrodiagnostika, tribodiagnostika a elektrodiagnostika. V práci je navržen ...
 • Vliv vibrací brousícího vřetene brusky na chvění obrobku při broušení 

  Hanych, Libor
  Diplomová práce se zabývá vibrodiagnostikou a jejím využitím při monitorování přenosu vibrací během broušení velkých hřídelí ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. Práce se věnuje návrhu diagnostického ...