Now showing items 1-2 of 2

  • Svarky v technické dokumentaci 

    Černošek, Jiří
    Předložená bakalářská práce se zaměřuje na současný stav poznání v oblasti tvorby technické dokumentace svarků. Popisuje jednotlivé způsoby svařování společně se základními typy značení a nejdůležitějšími pravidly, která ...
  • Technická dokumentace částívyrobených z kompozitních materiálů 

    Vlček, Dalibor
    Tato bakalářská práce popisuje pravidla platná pro tvorbu technické dokumentace částí vyrobených z kompozitních materiálů. V první části je stručně shrnuta charakteristika těchto materiálů. V dalších částech jsou uvedeny ...