Now showing items 1-1 of 1

  • Úloha technické kontroly v moderním řízení kvality 

    Sedmík, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá úlohou technické kontroly v moderním řízení kvality. V první části jsou představeny koncepce řízení kvality. Druhá část popisuje sedm základních a sedm nových nástrojů řízení kvality. Závěrečná ...