Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a využití automatického obchodního systému pro zhodnocení kapitálu podniku 

    Kněžínek, Michal
    Diplomová práce pojednává o možnostech investování na kapitálovém trhu se zaměřením na trh s cizími měnami. Analýza podniku, jejímž výstupem je SWOT analýza je zaměřena na ekonomické zdůvodnění investice. Podstatou je návrh ...
  • Technická analýza 

    Němec, Ondřej
    Předmětem diplomové práce je technická analýza – vytvoření investičních strategií. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k technické analýze a indikátorům. V praktické části je zmapována ...