Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv technického zhodnocení budovy na cenu bytu 

    Tučková, Věra
    Úkolem diplomové práce bylo navrhnout postup pro stanovení technického zhodnocení budovy a určit vliv technického zhodnocení na výši ceny bytu. V práci jsou uvedeny právní vymezení technického zhodnocení, modernizací, ...
  • Vliv technického zhodnocení nebytových prostor na výši nájemného 

    Prokeš, Vítězslav
    Nastínit faktory vedoucí ke vzniku technického zhodnocení nebytových prostor s ohledem na současnou problematiku právní koncepce. V rámci analýzy se zaměřit a vyhodnotit skutečnou hodnotu provedených prací a zahrnout jejich ...