Now showing items 1-3 of 3

 • Mikrobiologická rizika v technice prostředí 

  Musil, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá rizikem ohrožení mikroby ze vzduchotechnických zařízení, především z klimatizačních zařízení. Uvedeny jsou základní informace ze souvisejících oborů. Samotná mikrobiologická rizika jsou ...
 • Mikrobiologická rizika v technice prostředí a možnosti jejich eliminace 

  Gruber, Jan
  Tato práce se zabývá vzduchotechnickými systémy a popisuje jejich základní části. Jsou zmíněny nejdůležitější mikrobiologická rizika, jež se mohou objevit v různých prvcích, jako jsou bakterie, viry a plísně. Poslední část ...
 • Vývoj cen energií od r. 1989 a jeho dopady na techniku prostředí 

  Kudela, Libor
  Cílem této práce je shromáždit údaje o cenách základních energií, využívaných v technice prostředí na území České republiky od r. 1989, analyzovat jejich vývoj a poměr ke kupní síle obyvatelstva i mezi sebou navzájem. Tato ...