Now showing items 1-7 of 7

 • Laboratorní model pro simulaci řízení jednoduchého technologického procesu 

  Raška, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je vylepšení vytvořeného fyzického simulátoru základních dynamických systémů a výběr vhodného technologického procesu k demonstraci simulace, řízení a vizualizace v rámci laboratorní výuky ...
 • Návrh podpůrných aplikací pro tvorbu technologických postupů hřídelových součástí. 

  Musil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou podpůrných aplikací pro tvorbu technologických postupů hřídelových součástí. Práce obsahuje popis problematiky technologických postupů, hřídelových součástí a podpůrných aplikací ...
 • Převedení výroby z linky Debako na obráběcí centrum Makina A71 

  Fucsek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá inovací technologie výroby strojních součástí ze stávající výrobní linky Debako na obráběcí centrum Makina A71, čímž souvisí změna technologických postupů, nástrojového vybavení, tvorba CNC ...
 • Realizace hrubé stavby haly v Brně 

  Příkazský, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby haly v Brně. Cílem stavebně technologického projektu je zpracování položkového rozpočtu, časového plánu, strojní sestavy, kontrolního a zkušebního plánu, ...
 • Řízení technologického procesu systémem Control Web 7 

  Modlitba, Martin
  V diplomové práci je řešeno téma řízení technologického procesu systémem Control Web 7. Po úvodní předmluvě následuje specifikace a popis řízeného procesu (jeho konkretizace). V následující části je slovně i za pomoci ...
 • Technologický postup výroby průtokové koncovky 

  Benda, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením technologického postupu výroby průtokové koncovky pro firmu EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. První část práce je zaměřena na konstrukční a technologický rozbor součásti. V praktické ...
 • Vyzkumné centrum FIT VUT v Brně - řešení hrubé stavby 

  Malaník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně-technologickým postupem hrubé vrchní stavby Výzkumného centra informačních technologií VUT v Brně. Cílem je detailně zpracovat strojní sestavu, časový plán, položkový rozpočet, ...