Now showing items 1-14 of 14

 • Komplex Moravia Thermal Pasohlávky - stavebně technologický projekt 

  Michlovský, Jiří
  V této diplomové práci je řešen stavebně technologický projekt objektu „Bazénová hala“ novostavby rekreačního komplexu. Projekt zahrnuje technickou zprávu, časový a finanční plán, projekt zařízení staveniště, technologický ...
 • Objekt občanské vybavenosti s byty - stavebně technologický projekt 

  Grunt, Michal
  Diplomová práce obsahuje technologický projekt Objektu občanské vybavenosti s byty v Brně. Práce je zaměřena na vybrané části technologického projektu, jež spoluutváří podrobný popis jednotlivých pracovních činností a ...
 • Příprava realizace administrativních objektů Palmovka Park 

  Boucník, Jan
  Diplomová práce se zabývá přípravou realizace stavby administrativního objektu Palmovka Open Park III. Obsahuje technologický předpis pro vrtané piloty, technologický předpis pro železobetonové monolitické konstrukce, širší ...
 • Přístavba školy v Praze - stavebně technologický projekt 

  Brezanská, Kateřina
  Diplomová práce obsahuje stavebně technologický projekt přístavby školy v Praze. Zabývá se plánováním celé stavby a podrobněji řeší především návrh zařízení staveniště, strojní sestavy, časového plánu hlavního stavebního ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu Rezidence na Plachtě 

  Halík, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologicky projekt bytového domu Rezidence na Plachtě. Tato stavba je v Hradci Králové. Je zpracována technická zpráva pro stavebně technologický projekt, časový a finanční plán výstavby, ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně 

  Hoffmann, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu bytového domu. Součástí diplomové práce jsou technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány a rozpočet pro etapu zemních prací, hrubé stavby a zastřešení. ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Miroslavi 

  Jedličková, Alena
  V diplomové práci jsou obsaženy vybrané části technologického projektu pro stavbu Bytový dům Miroslav. Je zpracována technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap, ...
 • Stavebně technologický projekt kulturního domu 

  Bittmannová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu kulturního domu Žabčice. Obsahuje projekt zařízení staveniště, technologický předpis pro podlahové konstrukce, střešní plášť ploché střechy a opláštění ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu v Brně 

  Bravenec, Jan
  Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu polyfunkčního objektu Smetanova, Brno. Práce podrobněji zkoumá zařízení staveniště, technologické předpisy pro dílčí procesy stavby, časový a finanční ...
 • Stavebně technologický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

  Krištof, Marek
  Predmetom mojej diplomovej práce sú vybrané časti stavebne technologického projektu Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Obsahom práce je hlavne vypracovaný technologický predpis pre vyhotovenie monolitickej stropnej škrupiny ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly v Litomyšli 

  Patrný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro výstavbu výrobní haly v Litomyšli. Součástí projektu je především časový a finanční plán stavby, na něhož navazuje návrh zařízení staveniště, stavebních ...
 • Technologický projekt penzionu v Karlovicích 

  Řehoř, Martin
  Diplomová práce obsahuje technologický projekt penzionu v Karlovicích. Práce je komplexně zaměřena na stavbu jako celek a na logistiku jednotlivých pracovních činností, jejich návaznost a možná rizika spojena s výstavbou.
 • Technologický projekt výrobní linky na výrobu plastových oken 

  Nejedlý, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá racionalizací výrobní linky na výrobu plastových oken ve firmě RI OKNA a.s. Je provedeno zhodnocení současného stavu výrobní linky, odhalení slabých míst a na jejich základě jsou navrhnuty varianty ...
 • Technologický projekt výroby rotačních součástí 

  Čvanda, Petr
  Diplomová práce se zabývá technologickým projektem výroby rotačních součástí, přesněji návrhem uspořádání části pracoviště lehké obrobny - soustružny ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. Při návrhu pracoviště se vychází jak ...