Now showing items 1-20 of 20

 • Dům s pečovatelskou službou - stavebně technologický projekt 

  Lysáková, Vanda
  Diplomová práce se zabývá realizací domu s pečovatelskou službou. Obsahuje technickou zprávu, zařízení staveniště s výkresy. Součástí je časový plán a rozpočet. Dále zpracovává technologický předpis na lešení a monolitické ...
 • Hala na výrobu kontejnerů ve Vranovicích - technologická etapa hrubé vrchní stavby 

  Velešík, Josef
  Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly typu LLENTAB. Technologická etapa obsahuje osazení kotevních bloků do zhlaví pilot, montáž ocelové konstrukce haly, montáž panelového stropu, montáž opláštění ...
 • Minipivovar Vysočina - technologická etapa zakládání 

  Horáková, Petra
  Cílem bakalářské práce je vyřešit technologickou etapu zakládání pro objekt minipivovaru Vysočina, vytvořit technologické předpisy na provedení zemních prací a zakládání. Alternativně aplikovat další dva způsoby zakládání ...
 • Palác Magnum - realizace hrubé spodní stavby 

  Hrubá, Denisa
  Cílem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby paláce Magnum. Detailněji se zabývá nejoptimálnějším návrhem pracovních postupů, strojní sestavy, položkového rozpočtu, časového plánu, ...
 • Polyfunkční dům, Praha ulice Orebická, technologická etapa dokončovací práce 

  Karásek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá řešením dokončovacích prací v polyfunkčním domě. Objekt se nachází v Praze na ulici Orebická a jedná se o novostavbu o 20 – ti bytech s podzemními garážemi a přízemní prodejnou. V práci řeším ...
 • RD Boskovice- technologická etapa hrubé stavby 

  Musilová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce je provedení hrubé stavby rodinného domu a to bez altánu v Boskovicích. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový ...
 • Residence Erasmus - příprava, realizace a řízení stavby 

  Dokoupil, Jan
  Diplomová práce se zabývá výstavbou bytového domu Rezidence Erasmus. Práce obsahuje technickou zprávu k řešené problematice, zařízení staveniště ve třech etapách, a to v průběhu provádění zemních prací, hrubé vrchní stavby ...
 • Řešení etapy podlah bytového domu v Brně 

  Meluzínová, Lucie
  Tato bakalářská práce řeší etapu podlah bytového domu v Brně. Obsahuje technickou zprávu, výkaz výměr, technologický předpis, zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, rozpočet, ...
 • Sanace vlhkého zdiva multifunkčního objektu v Šumperku 

  Krutílková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá sanací vlhkého zdiva multifunkčního objektu v Šumperku. Jedná se konkrétně o provedení sanačních omítek a podlah ve spodní stavbě. Na toto téma je zpracován: Časový a finanční plán, technologická ...
 • Stavebně technologická etapa hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu 

  Liška, Aleš
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologická etapa hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu ve Velešíně. Práce se zabývá zařízením staveniště, návrhem strojní sestavy, technologickými předpisy, kontrolním a zkušebním ...
 • Stavebně technologická příprava Penzionu Jánský Potok II. 

  Lebruška, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je technologická příprava realizace penzionu Jánský Potok II. v Jánských lázních. Diplomová práce obsahuje studii hlavních technologických etap, návrh zařízení staveniště, strojní sestavy, ...
 • Stavebně technologická studie realizace nosné konstrukce montované haly Boskovice 

  Navrátil, Martin
  Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby budovy depa České pošty v Boskovicích. Technologická etapa obsahuje montáž ocelové konstrukce haly, dále její opláštění stěn a střechy haly. Součástí práce je rovněž ...
 • Stavebně technologická studie stavebních úprav a modernizace rodinného domu 

  Gwóźdź, Dariusz
  Bakalářská práce se zabývá technologickou studii rodinného domu nacházejícího se v Havířově, se zaměřením na provádění modernizace stavby. Práce je zpracována na základě projektové dokumentace. Rodinný dům slouží k trvalému ...
 • Stavebně technologický projekt modernizace objektu T8, VUT v Brně 

  Skokanová, Šárka
  Předmětem diplomové práce je rekonstrukce a modernizace objektu Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukci objektu ovlivňuje částečný provoz investora během rekonstrukce a přístup do jednotlivých pater objektu, který ...
 • Stavebně technologický projekt Pavilonu farmacie na VFU v Brně 

  Kasza, Radomír
  Diplomová práce řeší stavebně technologickou etapu hrubé stavby Pavilonu Farmacie II na VFU v Brně. Skládá se z částí projektu zařízení staveniště, technické zprávy, časového plánu hlavního objektu, kontrolního a zkušebního ...
 • Stavebně technologický projekt rekonstrukce nádraží v Šumperku 

  Krutílková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí nádraží v Šumperku. Na toto téma je zpracován časový plán, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, rozpočet, návrh strojní sestavy,zajištění ochrany zdraví pracovníků při práci ...
 • Technologická etapa hrubé spodní stavby obchodního centra Centro Zlín - fáze IV. 

  Vyoral, Martin
  Cílem bakalářské práce je zpracování technologických postupů pro provedení souboru prací označovaných jako hrubá spodní stavba. Práce je zpracovávána pro přístavbu obchodního centra Centro Zlín, značenou jako Fáze IV. ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby rodinné vily 

  Hlavenka, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je komplexní technologický popis etapy hrubé stavby rodinného domu. Navrhuje technologické předpisy pro zdění a betonáž monolitické stropní konstrukce, včetně strojních sestav těchto předpisů. Zabývá ...
 • Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 

  Vybíral, David
  Práce popisuje výstavbu zimního stadionu pro tréninkové účely realizované v Jihlavě. Cílem je návrh stavebně-technologického procesu hrubé vrchní stavby se zaměřením na železobetonové prefabrikované sloupy skeletové soustavy. ...
 • Vienna Point I Brno – hrubá vrchní stavba 

  Honzík, Roman
  Cílem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení vrchní hrubé stavby objektu Vienna Point I. Konkrétní řešení závisí na vhodné volbě pracovního postupu pro montáž ocelové konstrukce, který bude v ideálním poměru ...