Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh podpůrných aplikací pro tvorbu technologických postupů hřídelových součástí. 

  Musil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou podpůrných aplikací pro tvorbu technologických postupů hřídelových součástí. Práce obsahuje popis problematiky technologických postupů, hřídelových součástí a podpůrných aplikací ...
 • Návrh technologie součásti "výztuha" ve firmě Stamit Slavkov u Uh. Brodu. 

  Reňák, Antonín
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu technologického postupu pro zadanou součást. Cílem je zhodnocení stávající technologie výroby a navržení nové progresivní varianty, která umožňuje efektivní využití CNC ...
 • Postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. 

  Pálka, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je vytvořit konkrétní postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. Tento postup vznikne na základě analýzy stávajícího stavu informačních systémů společnosti. Rozsah ...
 • Postup zavedení výrobního procesu v respektování normy ISO 

  Hajkrová, Romana
  Cílem mé diplomové práce je popis implementace procesů výroby do stávající infrastruktury v respektování normy ISO 9001:2001 ve společnosti ABC s.r.o. Ve své práci analyzuji stávající strukturu a popisuji teoretická ...
 • Realizace hrubé stavby haly v Brně 

  Příkazský, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby haly v Brně. Cílem stavebně technologického projektu je zpracování položkového rozpočtu, časového plánu, strojní sestavy, kontrolního a zkušebního plánu, ...
 • Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Otrokovicích 

  Králíček, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá popisem technologického postupu při provádění hrubé vrchní stavby polyfunkčního bytového domu v Otrokovicích. Jedná se o zdění nosných i nenosných svislých konstrukcí, provedení železobetonových ...
 • Technologický postup výroby průtokové koncovky 

  Benda, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením technologického postupu výroby průtokové koncovky pro firmu EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. První část práce je zaměřena na konstrukční a technologický rozbor součásti. V praktické ...
 • Technologie výroby víka tvářením 

  Řezáč, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním technologického postupu výroby víka nádrže tvářením a to tvářením za studena - technologií tažení plechu. Materiálem pro výrobu je zvolena ocel P 355 NB určená k výrobě tlakových ...
 • Vyzkumné centrum FIT VUT v Brně - řešení hrubé stavby 

  Malaník, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně-technologickým postupem hrubé vrchní stavby Výzkumného centra informačních technologií VUT v Brně. Cílem je detailně zpracovat strojní sestavu, časový plán, položkový rozpočet, ...
 • Závislost ceny a lhůty výstavby vybraného stavebního objektu na použité technologii 

  Jandová, Renáta
  Diplomová práce se zabývá závislostí ceny se lhůtou vybraného stavebního objektu, konkrétně silničního mostu na použité technologii. Porovnány jsou tři technologie výstavby nosné konstrukce mostu. První dvě technologie ...