Now showing items 1-19 of 25

 • Budova vysokoregálového skladu SPO - vybrané části STP 

  Juřica, Karel
  Diplomová práce s názvem Budova vysokoregálového skladu SPO – vybrané části STP se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební, inženýrské objekty, vypracování technologického normálu, ...
 • Bytový dům Rakovník, technologická etapa zastřešení 

  Procházka, Václav
  Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu zastřešení bytové budovy v Rakovníku. Zabývá se nosnou konstrukcí krovu, izolací podkroví, klempířskými prvky a krytinou. Práce obsahuje technologické předpisy, výkaz ...
 • Domov pro seniory ve Vsetíně, práce vnitřní a dokončovací 

  Balcar, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je konkrétní stavební řešení technologické etapy prací vnitřních a dokončovacích montovaného železobetonového objektu domova pro seniory. Studie se zabývá návrhem finančních, technologických a ...
 • Dostavba školního areálu základní školy ve Zdicích - stavebně technologická příprava stavby 

  Vožeh, Jan
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt Dostavby školního areálu základní školy ve Zdicích. Jedná se o novostavbu. Technologický předpis je zpracován pro monolitické a zděné konstrukce.
 • Dům sociálních služeb -technologická etapa hrubé horní stavby 

  Krajcar, Tomáš
  Předmětem mé bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby domu sociálních služeb ve Valašské Meziříčí. Práce obsahuje technologický předpis pro zdění a monolitickou konstrukci, technickou zprávu, zařízení ...
 • EX NIHILO NIHIL FIT ( z ničeho nic nevzniká) 

  Hort, Leoš
  Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou dekonstrukce a fraktalizace tištěné hudební informace. Cílem práce je nalezení nových uměleckých východisek kombinováním faktických prvků objevujících se ve zpracovávání ...
 • GENERATIVNÍ NÁBYTEK 

  Picek, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá základními principy fungování technologie generativního navrhování, metodou topologické optimalizace a hledáním jejich potenciálu s možnostmi aplikace v oblasti navrhování nábytku. Hlavním ...
 • Lékařský dům ve Zlíně - příprava a organizace výstavby 

  Lukešová, Edita
  Diplomová práce se zabývá organizací výstavby Lékařského domu Kotěrova. Obsahuje technologické předpisy pro zdění a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalititavních požadavků, časové plánování výstavby ...
 • Multifunkční centrum Hlinsko - příprava a realizace stavby. 

  Šusták, Miroslav
  Diplomová práce Multifunkční centrum Hlinsko – příprava a realizace stavby se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby. Práce se zabývá návrhem časových, finančních a hmotných zdrojů. V práci je obsažen rozpočet ...
 • Návrh financování investice společnosti Zámoraví, a.s z fondů Evropské Unie 

  Gabrhelík, Martin
  Diplomová práce se zabývá vypracováním projektu potřebné pro získání dotace z Operačního programu OSY I na modernizaci živočišné výroby v zemědělském podniku Zámoraví, a.s..
 • Porovnání technologií rekonstrukce traťové koleje 

  Turoň, Martin
  Téma diplomové práce se zabývá porovnáním technologií rekonstrukce traťové koleje č. 2, mezistaničního úseku Hranice na Moravě město – Hustopeče nad Bečvou v km 7,792 939 – 7,967 592 a v km 8,725 000 – 14,988 677. Cílem ...
 • Přístavba Sportovního klubu Petrov - hrubá stavba 

  Hřiba, Jiří
  Obsahem bakalářské práce „PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO KLUBU PETROV“ je stavebně-technologické řešení hrubé stavby. V práci jsou popsány jednotlivé technologické etapy, harmonogram, rozpočet, návrh strojní sestavy, zařízení ...
 • RD Prostějovičky- technologická etapa hrubé horní stavby 

  Alexa, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé horní stavby rodinného domu v Prostějovičkách. Zabývá se technickou zprávou, technologickými postupy výstavby. Obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu v Lanškrouně 

  Holubová, Jolana
  Předmětem bakalářské práce je stavebně technologické řešení etapy hrubé vrchní stavby polyfunkčního domu v Lanškrouně. Studie se zabývá užitím různých typů konstrukcí a jejich ekonomického hlediska, technologickými předpisy, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby rodinného domu v Lanškrouně 

  Faltys, David
  Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby rodinného domu v Lanškrounu. Práce obsahuje technickou zprávu, řešení širších dopravních vztahů, technologický předpisy pro zdění a hrubou ...
 • Rozšíření pražského metra, trasa A: Dejvice - Motol - příprava realizace stavby 

  Česák, Vojtěch
  Předmětem diplomové práce je řešení prodloužení pražského metra, trasa A: Dejvice – Motol, s konkrétním stavebním řešením technologické výstavby stavební jámy a rampy pro stanici Veleslavín. Studie se zabývá návrhem ...
 • Řešení technologie při výrobě odlitku v malé strojírenské firmě 

  Gulda, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení a optimalizace slévárenské technologie odlitku a výroby konkrétního modelu pro daný odlitek. Návrh technologie a sestavení soustavy formy ve 3D za pomocí CAD sytému. Simulace ...
 • Sportovně -relaxační areál- technologická etapa dokončovacích prací 

  Rapant, Radek
  Bakalářská práce se zabývá provedením podlah a zastřešení vinárny na budově sportovně relaxačního areálu AMBRA. Objekt se nachází v obci Luhačovice, ulici Solné 1055, č.p. 504/2. Jedná se o novostavbu, která bude sloužit ...
 • Stavebně technologické řešení překladiště v Prostějově 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce Stavebně technologické řešení překladiště v prostějově se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby, rozdělení stavby na stavební objekty, strojní techniky ,časového a finančního plánu. Dále se ...