Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh AD převodníku pro senzorové aplikace 

    Bečková, Zuzana
    Diplomová práce obsahuje stručný teoretický základ pro designéra/ku A/D převodníku v technologii CMOS a přehled architektur A/D převodníků používaných v automobilovém průmyslu. Volba vhodné architektury pro konkrétní ...
  • Návrh převodníku DA pro nízkonapěťové aplikace v technologii CMOS 

    Dušek, Petr
    Tato práce se zabývá návrhem přesného digitálně analogového převodníku, dále jen DAC. Práce poskytuje podklady pro pochopení principu převodu digitálního signálu na signál analogový. V práci je popsáno několik možností ...