Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie ohýbání s tahovou silou 

    Kužela, Josef
    Předloţená práce vypracovaná v rámci bakalářského studia B-STI Strojní inţenýrství se zabývá technologií ohýbání v kombinaci s tahovou silou. V práci je na základě literární studie vytvořen přehled a popis principu technologie ...