Now showing items 1-5 of 5

 • Elektrochemické senzorové pole 

  Šulc, Jakub
  V posledních letech mikroelektronické technologie výrazně zasáhly do oblasti senzorové techniky, zejména do oblasti elektrochemických senzorů. Tato práce se zabývá návrhem a následně konstrukcí tlustovrstvého amperometrického ...
 • Možnosti výroby šablon pomocí laseru na zařízení AUREL 300 

  Doležel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby opravárenských šablon pomocí trimovacího laseru AUREL 300. Úvodní část práce je zaměřená na základní popis tlustovrstvé technologie a možnosti využití laseru v této oblasti. ...
 • Tlustovrstvé amperometrické senzorové pole 

  Růžička, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a konstrukcí tlustovrstvého amperometrického senzorového pole. Důvodem návrhu senzorového pole je několikanásobné zvýšení rychlosti, zvýšení přesnosti a rozšíření možností měření oproti ...
 • Tlustovrstvé senzory pro detekci těžkých kovů 

  Polický, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou detekce težkých kovů s použitím senzorů vyrobených technologií tlustých vrstev. Je zde popsána výroba tlustovrstvého senzoru metodou sítotisku a elektrochemické analytické metody pro ...
 • Vliv stáří a skladování na výstupní odezvu amperometrických senzorů 

  Kovařík, Lukáš
  Práce se zabývá vlivem stárnutí a skladování na výstupní odezvu amperometrických senzorů vyrobených tlustovrstvou technologii. Po úvodních kapitolách v nichž jsou popsány vlivy působící na výstupní odezvu senzoru, obecně ...