Now showing items 1-2 of 2

  • Přehled materiálů nástrojů v tvářecích procesech 

    Horník, Tomáš
    Bakalářská práce vypracována v rámci studia oboru B-STI Strojní inženýrství zpracovává technologii tváření a volbu nástrojových ocelí pro výrobu tvářecích nástrojů. V počáteční části se práce zabývá teoretickými základy ...
  • Technologie výroby nerotační součásti s přírubou 

    Přikryl, Zdeněk
    Práce pojednává o použití technologie tváření pro výrobu nerotačních součástí s přírubou. V úvodu se zabývá technologií tváření obecně. Dále zahrnuje problematiku tažení od jednoduchých až po tvarově složitější nerotační ...