Now showing items 1-5 of 5

 • Model třídicí linky v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Prokop, Michal
  V této diplomová práci se zabývám vytvořením virtuálního modelu třídící linky v prostředí Tecnomatix Process Simulate. V diplomové práci zejména popisuji mimo robotické operace jako jsou: řízení dopravního pásu, generování ...
 • Návrh experimentálního robotického pracoviště pro manipulační operace 

  Bednář, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního pracoviště s průmyslovými roboty pro manipulační operace, jež bude sloužit pro edukativní a demonstrační účely. Práce se zabývá integrací dílčích systémů, resp. návrhem ...
 • Virtuální dvojče pro testbed Průmyslu 4.0 

  Husák, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou digitálního dvojčete pro tesbed Barman. Barman je školní model autonomní linky míchaných nápojů, který demonstruje principy Průmyslu 4.0. Teoretická část práce diskutuje nad volbou ...
 • Virtuální dvojče robotické buňky FANUC 

  Průdek, Robert
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením návrhu čelistí pro gripper firmy SCHUNK, čelisti byly vytvořeny pro čtyři dodané modely. Vytvoření simulace s těmito modely, kde dojde k přesunu daného modelu z jedné strany na ...
 • Virtuální model stroje Tecnomatix Process Simulate 

  Buchal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením zjednodušeného virtuálního modelu elektronického barmana v prostředí Tecnomatix Process Simulate od firmy Siemens. Popisuje, jakým způsobem byl model vložen do tohoto programu a ...