Now showing items 1-4 of 4

 • Kogenerační jednotky pro domácí využití 

  Paděra, Jiří
  Tématem této diplomové práce je zpracovat přehled kogeneračních jednotek pro domácí použití. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je uvedený přehled vhodných kogeneračních jednotek. Druhá část práce pojednává o ...
 • Optimalizace energetického zásobování FSI - areál Technická 2 

  Fortelný, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je optimalizace energetického zásobování FSI – Technická 2, Brno. Optimalizace zásobování tématicky navazuje na diplomovou práci Ing. Jana Kučery. Práce je rozčleněna do několika částí. Jedna ...
 • Výtopna Mydlovary 

  Víšková, Jaroslava
  Tématem této bakalářské práce je „Výtopna Mydlovary“. Především řešení optimalizace jejího provozu a řazení zdrojů s přihlédnutím k finanční racionalizaci. Hlavní důraz je kladen na provoz kogenerační jednotky TEDOM Quanto ...
 • X Kogenerace s využitím palivových článků 

  Hrbáček, Lukáš
  Cílem této práce je představit palivové články jako efektivní kogenerační zdroj. A srovnat jej s běžně využívanými kogeneračními jednotkami se spalovacími motory. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první je úvod do otázky ...