Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Vykydalová, Petra
    Diplomová práce se zabývá posouzením finančního zdraví společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. prostřednictvím vybraných nástrojů finanční analýzy. Je rozdělena do čtyř částí – hodnocení současného stavu problematiky, ...
  • Model elektronického obchodu telekomunikační společnosti 

    Kuchařík, Lukáš
    Tato bakalářská práce je návrhem elektronického obchodu pro společnost „O2 prodejna Znojmo“. Podává řešení obsahu, struktury, uspořádání a funkcí internetové prodejny, obsahuje návrh základu databáze. Je podkladem pro ...