Now showing items 1-1 of 1

  • Model elektronického obchodu telekomunikační společnosti 

    Kuchařík, Lukáš
    Tato bakalářská práce je návrhem elektronického obchodu pro společnost „O2 prodejna Znojmo“. Podává řešení obsahu, struktury, uspořádání a funkcí internetové prodejny, obsahuje návrh základu databáze. Je podkladem pro ...