Now showing items 1-4 of 4

 • Bezdrátové ovládání počítače PC 

  Macháček, Jiří
  Předložená práce se zabývá návrhem a vývojem bezdrátového dálkového ovládání počítače PC, které je schopné ovládat počítač s operačním systémem Windows a Linux prostřednictvím Wifi. V rámci práce byl vytvořen řídící software ...
 • Detekce útoku uhádnutí hesla v síťovém provozu 

  Hurta, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním sítí pomocí IP toků. Popisuje framework Nemea, který se využívá pro tvorbu modulů schopných detekovat síťové anomálie. Dále popisuje způsoby, jakými je možné napadnout protokoly ...
 • Nové laboratorní úlohy v simulačním prostředí OMNeT++ 

  Petrůj, Jakub
  Náplní bakalářské práce je návrh a vytvoření dvou laboratorních úloh v síťovém simulačním prostředí OMNeT++ s rozšířením INET Framework pro předmět komunikační technologie. Součástí je popis simulačního prostředí včetně ...
 • Virtualizace operačních systémů 

  Král, Jan
  Diplomová práce „Virtualizace operačních systémů“ se v úvodu věnuje obecnému popisu virtualizačních technologií a možnostem jejich využití. V práci jsou také uvedeny příklady virtualizačních technologií různých typů, včetně ...