Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní úloha s regulací teploty 

    Telecký, Jakub
    Tato práce pojednává o regulaci a variantách, které lze k tomu využít. V teoretické části jsou proto uvedeny základní pojmy z oblasti automatizace a regulátorů. Hlavní částí je praktická část. Ze zakoupených částí je složena ...
  • Návrh regulace teploty výkonové části zařízení pro radiový přenos 

    Laga, Ondřej
    Tato práce se zabývá řešením problému přehřívání výkonových zařízení pro radiový přenos, konkrétně vysílacích elektronek, které často dosahují při maximálním provozu příliš vysokých teplot. Jedná se o návrh regulace teploty ...