Now showing items 1-6 of 6

 • Aplikace optických vláknových senzorů 

  Ráboňová, Jana
  Diplomová práce se zabývá měřením teploty půdy. V teoretické části byly vysvětlenyoptické vláknové systémy se zaměřením na DSTS systémy a jejich uplatnění. V praktickéčásti byl vytvořen funkční systém k měření teploty půdy ...
 • Měření teploty s přenosem dat přes sít WLAN 

  Müller, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem jednotek snímače a zobrazovače teploty, které komunikují pomocí bezdrátové sítě WLAN. V teoretické části práce je uveden přehled různých způsobů měření teploty včetně několika konkrétních ...
 • Monitorovací systém komunikující s mobilním zařízením 

  Ilavský, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou hardvéru periférie merajúcej teplotu, a implementáciou aplikácie, zobrazujúcej namerané dáta. Bezdrôtová komunikácia medzi perifériou a klientom je implementovaná ...
 • Radiační štít pro snímač venkovní teploty 

  Janáček, Adam
  V bakalářské práci jsou uvedeny možnosti měření venkovní teploty, každá z těchto metod je stručně popsána. Jsou uvedeny zásady pro měření venkovní teploty, týkající se umístění teplotního čidla. Zvláště je zdůrazněn význam ...
 • Study of Surface Temperature Monitoring in the Field of Buildings 

  Slávik, Richard; Čekon, Miroslav (Elsevier, 2016-09-01)
  Surface temperature monitoring and its aspects does have not only a useful merit for thermal analysis of the buildings and their direct or indirect implementation in virtual simulations, however is equally of highly relevant ...
 • Teplotní senzor využívající modul (Espressif) ESP32 

  Roško, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí bateriově napájeného teplotního senzoru s Wi-Fi modulem ESP32 s možností připojení libovolného průmyslového čidla fungujícího na analogovém přenosu. Při konstrukci modulu byl ...