Now showing items 1-1 of 1

  • Nosná konstrukce tenisové haly 

    Janoušek, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce tenisové haly. Půdorysné rozměry haly jsou 56,4 x 48 m. Výška haly je v nejvyšším bodě 14,65 m. Konstrukce je navržena pro oblast Třebíč. Jedná se o trojkloubovou ...